Algemeen wedstrijdreglement Flanders Classics 

 

Hieronder kan je het algemene wedstrijdreglement van Flanders Classics – Harensesteenweg 228 in 1800 Vilvoorde BE 0818.388.802 - giveaway acties terugvinden. In geval er voor een bepaalde actie een ander en bijzonder reglement van toepassing zou zijn, zal hier specifiek naar verwezen worden op de wedstrijdpagina van deze actie. Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden die Flanders Classics organiseert via volgende kanalen: website, social media, advertenties of andere kanalen. Deze wedstrijden worden in geen geval gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook/Instagram. 

Voorwaarden voor deelname 

Wie kan deelnemen?  

Iedereen, ouder dan 18 jaar, kan deelnemen aan de giveaway acties van Flanders Classics, met uitzondering van de eigen medewerkers en hun directe familieleden in de eerste graad. Minderjarigen kunnen enkel deelnemen met toestemming van ouders of hun voogd. Indien een minderjarige aan één van de acties deelneemt, gaat Flanders Classics ervan uit dat hij/zij de toestemming verkregen heeft.  

Hoe kan je deelnemen?  

Deelname is gratis, maar om deel te nemen hebben deelnemers wel een persoonlijk Flanders Classics profiel nodig. Dit wordt bij elke wedstrijd aangegeven en deelnemers kunnen hier meer informatie vinden over dat gratis en persoonlijke Flanders Classics profiel.   

Hoe vaak kan je deelnemen?  

Elke deelnemer kan slechts één keer aan dezelfde wedstrijd deelnemen. In geval van misbruik, bedrog of fraude heeft Flanders Classics het recht je onmiddellijk uit te sluiten van de wedstrijd of andere Flanders Classics acties.

Opzet van de wedstrijden 

Hoe bepalen we de winnaar? 

Wie wil deelnemen aan een wedstrijd zal daarvoor een formulier met kennisvragen moeten invullen. Naast de kennisvraag zal er steeds een schiftingsvraag aan de wedstrijden toegevoegd worden die van toepassing zal zijn in geval het aantal deelnemers dat het juiste antwoord gaf groter is dan het aantal te winnen prijzen.  

Welke prijs kan je winnen?  

Bij elke afzonderlijke wedstrijd zal de te winnen prijs en het aantal te winnen prijzen duidelijk vermeld staan. De prijs zoals vermeld is de enige prijs die bij die bepaalde wedstrijd van toepassing is. De prijs kan op geen enkele wijze geruild worden en mag op geen enkele manier omgezet worden in geld, via welk kanaal ook.  

Hoe lang loopt een actie?  

Bij elke afzonderlijke wedstrijd zal de duurtijd van de actie duidelijk vermeld staan, met een start- en einddatum. De organisator behoudt zich het recht een wedstrijd aan te passen, af te gelasten of te verlengen in geval van overmacht. 

Wanneer kiezen we de winnaar? 

Bij elke afzonderlijke wedstrijd zal duidelijk vermeld staan wanneer de winnaars bekendgemaakt worden.  

Hoe wordt een winnaar bekendgemaakt?  

De winnaar zal persoonlijk gecontacteerd worden per mail. Flanders Classics is niet verantwoordelijk voor een foutief opgegeven mailadres of de situatie waarin de bevestigingsmail in de spamfolder terechtkomt, waardoor de winnaar niet bereikt kan worden. 

Hoe claim ik mijn prijs?  

Wanneer je een prijs gewonnen hebt, kan je je prijs alleen ontvangen nadat je het bevestigingsmailtje van Flanders Classics beantwoord hebt. Indien nodig zal Flanders Classics bijkomende informatie (bv. adres in geval van een fysieke prijs) opvragen.

Hoe gaan wij om met de gegevens van de winnaars?  

Winnaars die deelnemen, hebben een gratis Flanders Classics profiel nodig. Bij het opmaken van dat profiel gaan zij akkoord met de Flanders Classics Privacy Policy. Hun gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden die een deelnemer in zijn/haar profiel aanduidt op basis van de opt-in structuur. Het mailadres dat zij vervolgens opgeven bij deelname aan de winactie wordt gebruikt om hen te verwittigen in geval van winst. Dit zal steeds duidelijk vermeld staan op de wedstrijdpagina. In geval het geen digitale prijs omvat, maar een fysieke prijs die per post opgestuurd dient te worden, zal in de bevestigingsmail van Flanders Classics gevraagd worden naar welk adres deze prijs verstuurd mag worden.  

In geval van vragen kan je steeds contact opnemen met info@flandersclassics.be.