wedstrijdreglement Flanders Classics quiz

WEDSTRIJDREGLEMENT FLANDERS CLASSICS QUIZ 

De Flanders Classics Quiz wordt georganiseerd door Flanders Classics NV (hierna Flanders Classics). Dit wedstrijdreglement legt de spelregels & de specifieke voorwaarden voor deelname aan de quiz vast.

 

 1. Periode

De Flanders Classics Quiz zal op volgende tijdstippen gespeeld worden:

 • Quiz 1: Gent-Wevelgem (31/03/2019) om 20u30  
 • Quiz 2: 1/04/2019 om 20u30
 • Quiz 3: 2/04/2019 om 20u30
 • Quiz 4: Dwars door Vlaanderen (3/04/2019) om 20u30
 • Quiz 5: 4/04/2019 om 20u30
 • Quiz 6: 5/04/2019 om 20u30
 • Quiz 7: 6/04/2019 om 20u30
 • Quiz 8: Ronde van Vlaanderen (7/04/2019) om 20u30
 • Quiz 9: 9/04/2019 om 20u30
 • Quiz 10: Scheldeprijs (10/04/2019) om 20u30
 • Quiz 11: 16/04/2019 om 20u30
 • Quiz 12:  De Brabantse Pijl (17/04/2019)  om 20u30  

Flanders Classics behoudt zich het recht om het uitzenduur te wijzigen indien hier gegronde inhoudelijke of technische redenen voor zijn. Indien het tijdstip van de Quiz gewijzigd wordt of de Quiz geannuleerd wordt ten gevolge van overmacht of elke andere reden buiten de wil van de organisatie, dan kan Flanders Classics hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

 1. Wie kan deelnemen

De Quiz is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

 • Personen jonger dan 18 jaar,
 • Personen die niet woonachtig zijn in België,
 • De interne & externe medewerkers (incl. bestuurders) van Flanders Classics en haar gelieerde vennootschappen,
 • Elke persoon die aan de organisatie van de Quiz meewerkt
 • De familieleden van voormelde uitgesloten natuurlijke personen tot de tweede graad.

Per natuurlijk persoon kan slechts één profiel aangemaakt en gebruikt worden om aan de Quiz deel te nemen.

 

 1. Verloop van de Quiz

Flanders Classics lanceert dit voorjaar een applicatie waarop 12 keer een live online videoquiz zal gestreamd worden. Elke quiz bestaat uit 10 meerkeuzevragen over de Flanders Classics voorjaarskoersen en het wielrennen in het algemeen. De deelnemers hebben bij elke vraag 10 seconden de tijd om het juiste antwoord te geven.

Indien ze hier binnen de tijd in slagen, gaan ze door naar de volgende vraag. Wordt de vraag foutief of buiten bovenvermelde tijd beantwoord, dan valt de deelnemer af en kan hij/zij niet meer meespelen met de volgende vraag, behalve wanneer hij/zij een Extra Leven inzet. Meer informatie over de Extra Levens vindt u terug in onder sectie “4. Extra Levens” van dit reglement.

De winnaar is de deelnemer die alle 10 quizvragen juist beantwoordt. Hij/zij gaat dan aan de haal met de hoofdprijs. In geval van een ex aequo zal de organisatie willekeurig één winnaar uitkiezen. De andere deelnemers die de 10 quizvragen juist hadden beantwoord, zullen dan een troostprijs ontvangen. Indien geen van de deelnemers de 10 quizvragen juist weet te beantwoorden zal er ook geen prijs worden uitgekeerd.

 

 1. Extra Levens

Door de Quiz met andere te delen is het mogelijk om Extra Levens te verdienen. Belangrijk hierbij is dat je het Extra Leven slechts krijgt wanneer de andere of nieuwe deelnemer jouw persoonlijke code ingeeft in zijn/haar profiel. Bovendien kan een deelnemer slechts éénmaal handmatig een persoonlijke code ingeven en komt het er dus op aan zoveel mogelijk nieuwe deelnemers uit te nodigen.

Wanneer een deelnemer een vraag foutief beantwoordt, kan hij/zij een Extra Leven gebruiken om toch door te gaan naar de volgende quizvraag. Let wel op, een Extra Leven kan slechts 1 keer per Quiz worden ingezet en nooit op de laatste vraag.

Het stappenplan om extra levens te verdienen:

 1. Ga naar “Jouw profiel”
 2. Ga naar “Ontvang een extra leven”
 3. Vervolgens krijgt de deelnemer zijn of haar gebruikersnaam te zien en kan de deelnemer deze code aan andere deelnemers of vrienden doorgeven
 4. De deelnemer die de code ontvangen heeft, kan vervolgens op zijn of haar profiel “geef een extra leven” aanduiden. De deelnemer geeft de ontvangen gebruikersnaam in en geeft op die manier een extra leven aan zijn of haar vriend

 

 1. Hoe deelnemen

Deelnemen aan de Flanders Classics Quiz kan uitsluitend via de Flanders Classics-app. Om de Quiz te spelen dient men een profiel aan te maken, dit kan door in te loggen via Facebook of via uitsluitend één persoonlijk e-mailadres. Vervolgens worden een aantal gegevens gevraagd o.a. om na te gaan of de natuurlijke persoon aan bovengenoemde voorwaarden (cf. punt 2) voldoet. Gegevens zoals voornaam, naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, mobiel nummer, postcode worden verzameld zodat Flanders Classics de mogelijkheid heeft om contact op te nemen met deze natuurlijke personen in het geval ze een prijs gewonnen hebben. Het profiel dient volledig ingevuld te zijn en wanneer de natuurlijke personen de privacyverklaring hebben doorgenomen en zich hiermee akkoord hebben verklaard, kan men deelnemen aan de Flanders Classics Quiz.

Men hoeft zich slechts één keer te registeren om deel te nemen. Het e-mailadres en/of de telefoonnummer dient correct ingevuld te zijn, zodat Flanders Classics via e-mail en/of telefoonnummer de winnaar van de Quiz kan bereiken.

Downloaden van de Quiz app & deelname zijn gratis. De enige eventuele kost bestaat in het verbruik van (mobiel(e)) internet/data.

 

 1. Prijzen

Bij elke quiz wordt een fysieke prijs weggeven, die uiterlijk 1 uur voor de Quiz bekend gemaakt zal worden. In geval van ex aequo wordt er een troostprijs uitgekeerd.

Daags na het spel zal de organisatie contact opnemen met de winnaar om afspraken te maken betreft het overhandigen van de prijs. Indien er binnen de 3 dagen geen reactie komt op deze mail, zal Flanders Classics een nieuwe mail ter herinnering uitsturen. Indien hierop binnen de 3 dagen nog niet gereageerd wordt, behoudt Flanders Classics zich het recht de prijs niet uit te keren. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, noch inwisselbaar voor andere diensten en/of goederen. Flanders Classics kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

 

 1. Algemeen

Het reglement van de Quiz is terug te vinden op de website www.flandersclassics.be. Door deelname erkent de deelnemer akkoord te zijn met het wedstrijdreglement.

Flanders Classics is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens verzameld door de Quiz. Deze verwerkingen gebeuren conform de privacyverklaring van Flanders Classics. De privacyverklaring is terug te vinden op https://www.flandersclassics.be/nl/privacy-policy.

Beslissingen en uitslagen van de Quiz, evenals de wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

Flanders Classics heeft bovendien te allen tijde het recht een persoon van deelname aan de Quiz voor een bepaalde periode uit te sluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw. In dergelijk geval zal de deelnemer ook geen aanspraak meer kunnen maken op de prijs.

Wegvallen van persoonlijk internet of telefoonverbinding kan leiden tot vervallen van recht op de prijs en kan niet verhaald worden op Flanders Classics, dus ook geen compensatie.

Flanders Classics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. Flanders Classics kan tot slot ook niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen ten gevolge van verouderde gsm-toestellen of software.